Z HISTORIE


Rádi bychom Vám přiblížili historii děvínského rybízového vína. Je to už téměř sto let, kdy se začal vyrábět tento místní fenomén. Augustín Mrázik navázal na tuto tradici a založil vinařství, které produkuje víno pouze z oblasti Devínskej Kobyly nedaleko vesničky Devín, která je již součástí Bratislavy. Právě tady v nádherné přírodě, kde se pod místním hradem vlévá Morava do Dunaje daří už od pradávna rybízovým keřům.

Na jihozápadním svahu Devínskej Kobyly se pěstovala vinná réva už více než dva tisíce let. již od časů Keltů a později Římanů. Svah, obklopený řekami Dunaj a Morava, se specifickým vlhkým mikroklimatem, neustále vanoucím větříkem a s velmi vhodným podložím, vytváří výjimečné podmínky pro pěstování nejen vinné révy, ale i černého a červeného rybízu. Právě rybíz zde má slavnou tradici na, kterou navázal pan Augustín Mrázik.
Vinnou révu koncem 19. století zničila fyloxéra (mšička révokaz). Tato nemoc postihla prakticky celou Evropu a dodnes musí být nové révy roubovány na odolnější americké odrůdy. V Děvíně se ale kromě vinné révy dobře dařilo i rybízům a meruňkám. Byly tu velké sady, z nichž se ovoce vozilo do Vídně až do zániku Rakouska - Uherska. Po zkáze fyloxérou víno zmizelo, zato ovoce byla každý rok bohatá úroda. Místní obyvatel pocházející z Německa Alois Sonntag se na to už nemohl dívat a tak v roce 1921 založit výrobu na rybízové víno. Víno se úspěšně prodávalo do místních restaurací a hospod a dokonce se i vyváželo do zámoří. Jeho rybízový vermut získal zlatou medaili na výstavě v Paříži. Od té doby je devínsky ríbezlák fenoménem široko - daleko.
Po válce došlo k odsunu Němců a k následnému úpadku vinohradnictví v Děvíně. Na tradici navázalo až Jednotné zemědělské družstvo (JRD Karlová Ves - Devín), které začalo vyrábět a následně prodávat rybízové víno ve své vinárně na Obchodní ulici v Bratislavě a v Karlové vsi. Zvláště na "Obchodnej" se rybízák stal velkým hitem mezi studenty nedaleké technické univerzity.
Po revoluci JRD s výrobou vína skončilo a tradice začala upadat. V roce 2007 patriot pan Augustín Mrázik si včas uvědomil, že právě "devínsky ríbezlák" je vlastně místní specialita spojená s dlouhou tradicí a tato tradice by neměla zaniknout. Založil tedy spolek vinařů v Děvíně a své vinařství Víno Mrázik Devín. Spolek dnes pečuje o záchranu a oživení vinohradnictví v této překrásné a unikátní lokalitě a hlavně se snaží o propagaci výjimečného Děvínského rybízáku.

S úctou k nádherné přírodě kolem Děvína,

Augustín Mrázik

Podívejte se na publikované články o děvínském rybízovém víně zde